Koordynacja działań lokalnych

Serdecznie witamy na stronie zakończonego projektu badawczegoKoordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości". Informacje o naszym projekcie badawczym znaleźć można w zakładce Badania

Seminarium "Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki"

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić na seminarium naukowe „Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki" połączone z promocją książki „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa", które odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w Krakowie.

Książka prezentuje wyniki czteroletniego projektu badawczego realizowanego przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale ekspertów z całej Polski, a finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Badania objęły analizę sprawozdań powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku oraz powiatowych programów zapobiegania przestępczości, ankietę pocztową skierowaną do starostów i prezydentów miast, a także wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami działającymi na rzecz bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat seminarium oraz projektu badawczego znaleźć można w zakładce „Badania".

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez Państwa życzliwości i gotowości do współpracy z nami na poszczególnych jego etapach, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Zapraszam do dyskusji nad wypracowanymi w ramach projektu rekomendacjami, których celem powinno być usprawnienie lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Ponadto seminarium służyć będzie zrozumieniu wzajemnych oczekiwań przedstawicieli instytucji, organizacji i służb dbających o bezpieczeństwo w ramach codziennej pracy oraz badaczy zajmujących się naukowo tą problematyką.

Seminarium odbędzie się w sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius przy ulicy Jagiellońskiej 15 w godzinach 15:30-20:00. Po części merytorycznej seminarium o godzinie 18:00 zapraszamy na poczęstunek oraz wykład prof. Stanisława Waltosia na temat prawniczych tradycji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
Kierownik Katedry Socjologii Prawa

 

Książka podsumowująca projekt badawczy

Gorąco zachęcamy do lektury książki podsumowującej nasze trwające od 2010 roku badania. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa JAK.