Zespół badawczy

Kierownik projektu badawczego

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

Wykonawcy

dr hab. Wojciech Dadak

dr hab. Marek Mączyński

dr Mirosław Bryła

dr Michalina Szafrańska (sekretarz naukowy projektu badawczego)

mgr Anna Okrasa

mgr Katarzyna Jurzak-Mączka

mgr Jakub Mączka

mgr Marcin Jurczenko

mgr Katarzyna Struzińska

mgr Tadeusz Gąsiorowski

mgr Ewa Radomska

mgr Piotr Mączyński