Organizatorzy konferencji

Organizatorzy główni

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

dr hab. Wojciech Dadak

dr hab. Marek Mączyński

mgr Michalina Szafrańska

mgr Anna Okrasa

mgr Katarzyna Jurzak-Mączka

mgr Jakub Mączka

mgr Marcin Jurczenko

mgr Katarzyna Struzińska

mgr Ewa Radomska

mgr Piotr Mączyński

Współorganizatorzy

Konferencja organizowana jest we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.