Patronaty

Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa" została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka.

Patronat Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski objął konferencję patronatem honorowym.

Patronat honorowy Ministra Spraw Wewnętrznych

Konferencja „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa" została objęta honorowym patronatem Pana Bartłomieja Sienkiewicza - Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej.

EUCPN

Konferencja „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa" powstaje we współpracy z Europejską Siecią Prewencji Kryminalnej (EUCPN - European Crime Prevention Network - http://www.eucpn.org).

EUCPN udostępnił dla uczestników konferencji jeden z swoich podręczników. Wraz z dokumentem wprowadzającym, można go pobrać poniżej.

EUCPN Toolbox 3 (ang.) Dokument wprowadzający w języku polskim

EFUS

European Forum for Urban Security (EFUS) objął konferencję swoim patronatem. Więcej informacji o Forum dostęonych jest pod tym adresem.

Magiczny Kraków

Partnerem medialnym konferencji został serwis miejski Magiczny Kraków.

Wspólnota i Wydawnictwo Municipium

Konferencja „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa" została objęta patronatem medialnym czasopisma "Wspólnota - pismo samorządu terytorialnego" Wydawnictwa Municipium. 

Samorząd Terytorialny

Patronem medialnym konferencji zostało czaspopismo Samorząd Terytorialny.

Rada Programowa Konferencji

Prof. Tadeusz Cielecki, Kierownik Zakładu Kryminologii, Kryminalistyki i Wiktymologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, były dziekan tego wydziału, specjalizuje się w kryminologii, wiktymologii, prawie policyjnym, badaniach patologii społecznej i resocjalizacji.

http://www.prawo.uni.opole.pl/pracownik.php?id=6

Prof. Adam Crawford, Kierownik Grupy Badawczej zajmującej się Bezpieczeństwem i Wymiarem Sprawiedliwości, prodziekan ds. badań i innowacji Wydziału Edukacji, Nauk Społecznych i Prawa Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania), autor wielu prac i badań w zakresie zapobiegania przestępczości, policji oraz lokalnego bezpieczeństwa.

http://www.law.leeds.ac.uk/about/staff/crawford/

Prof. Thomas Feltes, Kierownik Katedry Kryminologii, Polityki Kryminalnej i Nauki o Policji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bochum RFN), autor publikacji i koordynator badań w zakresie prewencji kryminalnej, nauki o policji, strachu przed przestępczością.

http://www.thomasfeltes.de/

Prof. Krzysztof Krajewski, Kierownik Katedry Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UJ, zajmuje się kryminologicznymi i prawnymi aspektami walki z przestępczością, teoriami kryminologicznymi, przestępczością z udziałem przemocy oraz przestępczością zorganizowaną oraz polityką kryminalną.

http://www.law.uj.edu.pl/users/kryminol/english/pracownicy2.html

Prof. Gorazd Meško - Dziekan Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości I Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia), autor prac na temat policji (ze szczególnym uwzględnieniem południowo-wschodniej Europy), bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

http://www.crim.cam.ac.uk/people/visitors/gorazd_mesko/

http://www.fvv.uni-mb.si/o-fakulteti/seznam-zaposlenih/osebna-stran.aspx/97003