Program międzynarodowej konferencji „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa" Kraków 18-19 listopada 2013

Poniedziałek, 18 listopada

09:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji

10:15 – 11:30 – Normatywne i instytucjonalne podstawy koordynacji działań służących bezpieczeństwu społeczności lokalnych

Mirosław Hakiel, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP

mgr Piotr Mączyński, Wydział Prawa i Administracji UJ

Moderator: dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, Wydział Prawa i Administracji UJ

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 13:30Powiatowe programy zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w praktyce

mgr Katarzyna Jurzak-Mączka, mgr Ewa Radomska, Wydział Prawa i Administracji UJ

Sebastian Sperber, EFUS

Moderator: dr Barbara Worek, Instytut Socjologii UJ

13:30 – 15:00 – Lunch – zaprasza Prezydent Miasta Krakowa

15:00 – 15:45Komisje bezpieczeństwa i porządku w świetle badań empirycznych

mgr Michalina Szafrańska, Wydział Prawa i Administracji UJ

Moderatorzy: dr hab. Marek Mączyński, dr hab. Wojciech Dadak, Wydział Prawa i Administracji UJ

16:00 – 18:00Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa – polskie dobre praktyki

Rafał Czajkowski, sekretarz miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu

Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa

Elżbieta Pryciak, specjalista Starostwa Starachowickiego

Maciej Sonik, starosta powiatu krapkowickiego

Moderatorzy: dr hab. Marek Mączyński, dr hab. Wojciech Dadak, Wydział Prawa i Administracji UJ

19:30 - Uroczysta kolacja w Domu Polonii,

Podczas kolacji, około godziny 20.30 odbędzie się koncert pt. Krakowskie impresje w wykonaniu tria w składzie: Piotr Nowak – trąbka, Jacek Kopiec – akordeon, Mateusz Frankiewicz –kontrabas.

 

Wtorek, 19 listopada

09:30 – 12:00Zagraniczne praktyki w zakresie lokalnego zapewniania bezpieczeństwa

Tom Bauwens, grupa badawcza Przestępczość i społeczeństwo z Wydziału Prawa i Kryminologii Wolnego Uniwersytetu w Brukseli (Vrije Universiteit Brussel), Belgia

Jan Budaj, zastępca burmistrza Bratysławy, Słowacja

Charlotta Gustafsson, Narodowa Rada Prewencji Kryminalnej (Brottsförebyggande rådet), Szwecja

Wolfgang Kahl, fundacja Niemieckie Forum Prewencji Kryminalnej (Deutsches Forum für Kriminalprävention), Niemcy

Gregor Wenda, Departament Prawny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Austria

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Wydział Prawa i Administracji UJ

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 14:00 –  Koordynacja  lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa - rekomendacje dla ustawodawcy i społeczności lokalnych

dr hab. Tadeusz Cielecki, prof. UO, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Wiesław Kisiel, prof. KA, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

dr hab. Stanisław Mazur, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Marek Mączyński, Wydział Prawa i Administracji UJ

Moderator: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ, Wydział Prawa i Administracji UJ