Zagraniczni referenci

Tom Bauwens

Członek Flandryjskiej Fundacji Badawczej (FWO), grupy badawczej: Przestępczość i Społeczeństwo (CRiS), Uniwersytetu Vrije w Brukseli. 

Skrócone CV: Tom Bauwens ukończył studia magisterskie na kierunku Nauk Kryminologicznych na Uniwersytecie Vrije w Brukseli w 2009 r. Następnie pracował nad strategią wspierającą projekt badań naukowych w zakresie „zintegrowanej lokalnej polityki bezpieczeństwa" w Belgii. Obecnie, jako członek Flandryjskiej Fundacji Badawczej (FWO), współpracuje z grupą badawczą Uniwersytetu Vrije: „Przestępczość i Społeczeństwo" gdzie przygotowuje pracę doktorską o dyskursie Flamandzkiego burmistrza w kontekście bezpieczeństwa. 

Jan Budaj

Jan Budaj jest jednym z trybunów Aksamitnej Rewolucji, która odegrała znaczącą role w obaleniu reżimu komunistycznego. Od 1-go stycznia Jan Budaj jest Zastępcą Burmistrza Bratysławy. Jego zainteresowania to głównie demokracja bezpośrednia, usprawnianie miejskich służb policyjnych, ruchy proekologiczne i angażowanie obywateli w proces planowania miejskiego.

Monika Bandurova

Obecnie pracuje w biurze Zastępcy Burmistrza w charakterze doradcy. Pani Bandurova jest odpowiedzialna za przygotowanie materiałów oraz analizy obszarów wchodzących w zakres zainteresowań Zastępcy Burmistrza. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Miasta, Pani Bandurova pracowała w firmie konsultingowej.

Charlotta Gustafsson

Pani Gustafsson pełni funkcję wice-przewodniczącej w Jednostce ds. Rozwoju Prewencji Kryminalnej w szwedzkiej Narodowej Radzie Prewencji Kryminalnej.

Wolfgang Kahl

Wolfgang Kahl - fundacja Niemieckie Forum Prewencji Kryminalnej (DFK),starszy funkcjonariusz policji; obowiązki: zarządzanie transferem wiedzy (z poziomu naukowego na praktyczny),redaktor czasopisma branżowego, koordynator kilku projektów, w szczególności projektu ustanowienia wysokiej jakości systemu zarządzania programami prewencji przemocy.

Gregor Wenda

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Austria. Gregor Wenda urodził się i dorastał w Wiedniu. Jest absolwentem Szkoły Prawniczej Uniwersytetu Wiedeńskiego (Magister Iuris) oraz Szkoły Zarządzania Biznesowego Uniwersytetu w Salzburgu (MBA). Afiliacje: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (BMI); Wiceprzewodniczący Departamentu Dyrekcji Generalnej ds. Prawa, Sekretarz Generalny Austriackiego Stowarzyszenia Nauk Administracyjnych, redaktor oficjalnego czasopisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "Öffentliche Sicherheit", redaktor austriackiego Security Academy Journal, członek innych stowarzyszeń prawnych, autor wielu publikacji komentarzy i artykułów. 

Sebastian Sperber

Sebastian Sperber jest kierownikiem projektu w EFUS i obecnie odpowiada za audyty bezpieczeństwa, relacje między technologiami bezpieczeństwa a prawami podstawowymi, czy Europejski certyfikat bezpieczeństwa miejskiego. Wcześniej pracował w Radzie Europy. Ukończył studia z nauk politycznych (Paryż) i ekonomii (Mannheim).