Prezentacje konferencyjne

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami i streszczeniami wystąpień referentów polskich i zagranicznych.

Normatywne i instytucjonalne podstawy koordynacji działań służących bezpieczeństwu społeczności lokalnych - najistotniejsze watpliwości

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – teoria i praktyka

Jak opracować powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

Komisje bezpieczeństwa i porządku w świetle badań empirycznych

The local governance of safety & security in Belgium

Safety at the Local Level Examples from Austria

What is the right institutional setting to coordinate local action for security? A look at the principles of the manifesto of Aubervilliers and Saint-Denis

Local crime prevention in Sweden, development the last two decades and future challenges

The Swedish model of crime prevention

Development of Crime Prevention and its Local Coordination in Germany