Zaproszenie

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić na seminarium naukowe „Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki" połączone z promocją książki „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa", które odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w Krakowie.

Książka prezentuje wyniki czteroletniego projektu badawczego realizowanego przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale ekspertów z całej Polski, a finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Badania objęły analizę sprawozdań powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku oraz powiatowych programów zapobiegania przestępczości, ankietę pocztową skierowaną do starostów i prezydentów miast, a także wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami działającymi na rzecz bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat seminarium oraz projektu badawczego znaleźć można w zakładce „Badania".

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez Państwa życzliwości i gotowości do współpracy z nami na poszczególnych jego etapach, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Zapraszam do dyskusji nad wypracowanymi w ramach projektu rekomendacjami, których celem powinno być usprawnienie lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Ponadto seminarium służyć będzie zrozumieniu wzajemnych oczekiwań przedstawicieli instytucji, organizacji i służb dbających o bezpieczeństwo w ramach codziennej pracy oraz badaczy zajmujących się naukowo tą problematyką.

Seminarium odbędzie się w sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius przy ulicy Jagiellońskiej 15 w godzinach 15:30-20:00. Po części merytorycznej seminarium o godzinie 18:00 zapraszamy na poczęstunek oraz wykład prof. Stanisława Waltosia na temat prawniczych tradycji na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Z wyrazami szacunku
dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
Kierownik Katedry Socjologii Prawa

Informacje o seminarium

» Rejestracja

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 stycznia 2015 r. na adres piotr.maczynski@uj.edu.pl.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

» Program

Seminarium naukowe „Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki" (30 stycznia 2015 r.)

  • 15:30-15:45  – powitanie gości i słowo wstępne na temat książki „Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki"
  • 15:45- 18:00 – dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli praktyki (straż miejska, Policja, władze samorządowe) oraz nauki na temat wzajemnych oczekiwań

Paneliści: dr Jarosław Czerw (Szef stowarzyszenia Rozwój i Bezpieczeństwo, Wiceprzewodniczący rady powiatu kraśnickiego i sekretarz gminy Gościeradów, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), prof. dr hab. Wiesław Kisiel (Kierownik Katedry Prawa i postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie), mł. insp. Anna Kuźnia (p.o. Naczelnika Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komenda Główna Policji), mgr Paweł Stańczyk (Sekretarz Miasta Krakowa) 

Moderatorzy: dr hab. Wojciech Dadak, dr hab. Marek Mączyński

  • 18:00-20:00 – poczęstunek oraz wykład prof. Stanisława Waltosia na temat prawniczych tradycji na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi poprawy lokalnej koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa, które znaleźć można TUTAJ.

» Lokalizacja

Sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15.

Poczęstunek serwowany będzie w kawiarni „U Pęcherza" przy Collegium Maius.

» O książce

Opis przygotowało Wydawnictwo JAK

Ważki społecznie problem koordynacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa nie był dotąd w Polsce przedmiotem szerszego zainteresowania. Wobec niedostatecznego stanu wiedzy oraz dynamicznie rozwijającej się w innych europejskich krajach refleksji nad tym zagadnieniem, nagląca stała się potrzeba jego zgłębienia. W związku z tym w latach 2010-2014 zespół badawczy z Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadził ogólnopolskie badania, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas realizacji projektu wykorzystano metodę dogmatyczną oraz badania empiryczne w postaci analizy:

  • powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
  • sprawozdań działających przy staroście komisji bezpieczeństwa i porządku,
  • ankiety pocztowej,
  • wywiadów pogłębionych z przedstawicielami pięćdziesięciu dwóch powiatów
  • porównawczej analizy rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich.

Wokół Katedry Socjologii Prawa skupiły się osoby, dla których bezpieczeństwo lokalne jest ważne. Były one zainteresowane wykorzystaniem dorobku i weryfikacją teoretycznych koncepcji rozwijanych w literaturze światowej, ciekawe rzeczywistego przebiegu procesu zapewniania lokalnego bezpieczeństwa w Polsce oraz przekonane o potrzebie rozwoju dyskursu nauki z praktyką. Przeprowadzone badania wieńczą rekomendacje służące poprawie obecnej sytuacji poprzez postulowanie zmian w prawie i organizacji państwa.

Wydawnictwo JAK: Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa