Podsumowanie analizy sprawozdań

Zachęcamy do zapoznania się z skróconą wersją raportu podsumowującego wyniki badań sprawozdań powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jego pełna treść zostanie udostępniona po zakończeniu projektu badawczego. Autorką raportu jest mgr Michalina Szafrańska. 

Raport z sprawozdań